WiFi som tjänst

WiFi som tjänst innebär att BestIT levererar det lokala trådlösa nätverket som en tjänst där allt från hårdvara och licenser till drift och underhåll ingår. 

Vi garanterar att det lokala trådlösa nätverket fungerar optimalt, och att ni ska få snabb support via vår BestDesk. 

Med BestWifi får ni en tillförlitlig och skalbar lösning att växa i, och det är enkelt att bygga ut det trådlösa nätverket med fler accesspunkter och platser.