När IT är viktigt!

Vår egenutvecklade tjänsteplattform BestNET, som är ett modulbaserat upplägg där vi kan skräddarsy tjänster helt efter era behov och krav.  Allt för att ni ska kunna växa och utveckla företaget med hjälp av en stark IT utan att betala för mer än vad ni behöver.

Med BestNET får ni tillgång till applikationsdriftstjänster för att säkerställa att applikationer fungerar och underhålls enligt behov. För att upprätthålla rätt tillgänglighet på dessa applikationer vid egen drift krävs normalt sett kompetens inom ett flertal områden samt supportavtal och kontakter med flera olika applikationsleverantörer.

Med BestNET applikationsdrift övergår driftansvaret för företagets applikationer till oss. Detta innebär att BestIT med egen kompetens eller med hjälp av applikationsleverantörerna säkerställer att applikationerna fungerar enligt överenskommet. Ni slipper ha egen teknisk kompetens för att upprätthålla drift på applikationerna samt kontakter/supportavtal med applikationsleverantörerna.

BestIT har lång erfarenhet av effektiv applikationsdrift och har byggt upp bred kompetens och en väl beprövad ”best practice” modell för tjänsten.

BestNET applikationsdrift är inte begränsat till de applikationer vi själva har specialistkompetens inom. Med vår erfarenhet har vi byggt upp en applikationsdriftmodell som gör att vi kan ta driftansvar för de flesta applikationer, antingen helt i egen regi eller där vi har applikationsleverantören som en underleverantör.

Vår styrka är att vi kan ta ett helhetsåtagande då vi både har djup och bred kompetens. Detta möjliggör en effektiv hantering av aktuella frågeställningar oavsett område.

Vår integritetspolicy hittar du här.