Vi ger ett nytt perspektiv på ordet Support!

Vårt support team Bestdesk står till ert förfogande helgfria vardagar 8-17.00. För utökad support tid finns möjlighet att välja till SLA Utökad eller SLA Max för enskilda system eller hela BestNet. 

BestDesk är spindeln i nätet för de frågor eller order som rapporteras in via telefon, webb eller mail. Samtliga ärenden registreras i ett ärendehanteringssystem och hanteras enligt de prioriteringar och rutiner som är överenskomna med er som kund. Som spindel i nätet för samtliga ärenden arbetar BestDesk med många leverantörer och driver samtliga ärenden enligt de SLA som gäller samt ser till att inga ärenden hamnar mellan stolarna.

För att användarna ska kunna veta vad som händer med sina ärenden återkopplar BestDesk regelbundet till användarna. Hur ofta återkopplingen sker beror på avtalat SLA, såsom hur allvarligt det inrapporterade problemet påverkar er som kund, etc.  Som kund har ni en kundansvarig som tillhandahåller regelbundna statistikrapporter åt er för de inrapporterade ärendena, uppdelade i respektive kategori och prioritering. Kundansvarig kan också fungera som projektledare för att koordinera mindre projekt.

Telefon: 010 550 11 30

support@bestdesk.se
Portal: www.bestdesk.se